Info o škole

Název: Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové
Adresa: Jiráskova 206, 503 03 Smiřice
Zřizovatel: Město Smiřice

IČO: 69 17 25 52
IZO: 102 078 211
IZO ŠD: 117 100 439
IZO ŠJ: 102 778 710

Ředitel školy: Mgr. Rohlena Petr
Telefon: 495 422 146, 605 537 430
E-Mail: rohlena@zssmirice.cz

Kancelář - telefon: 495 421 308 mobil: 736 640 854
Sborovna - telefon: 495 499 047 mobil: 739 052 149
Kabinet matematiky - mobil: 739 052 089

Vzdělávací program : ŠVP ZV - Otevřená škola
Základní škola ve Smiřicích je plně organizovanou základní školou s 1. – 9. ročníkem.

Součástí školy je školní družina a školní jídelna.
Vedoucí ŠD: Zapadlová Jana
Telefon: 495 221 615
E-Mail: zapadlova@zssmirice.cz

Vedoucí ŠJ: Fofová Lenka
Telefon: 495 422 722, 734 449 427
E-Mail: fofova@zssmirice.cz


Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Jakubský Marek
Telefon: 602 788 776
E-Mail: marek.jakubsky@csystem.cz
Škola je od roku 1999 příspěvkovou organizací s právní subjektivitou.