Zájmová činnost ANAX - přírodovědný kroužek (6.- 9. ročník) Kontaktní údaje
Vedoucím kroužku je pan učitel Mgr. Tomáš Hlaváček
telefon škola: 495 421 308
mobilní tel.: 608 352 408
telefon při akci (Obora - klubovna): 495 421 336
e-mail: hlavacek@zssmirice.cz