Pro rodiče Zápis do 1. ročníku
Zápis do 1. ročníku

Zápis pro školní rok 2018/2019

Zápis do 1. tříd školního roku 2018/2019 se bude konat v termínu 6.4.2018 od 15.00 do 18.00 hodin.

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Soubory vložené ke článku (4)
Otevři soubor *192.pdf   Oznámení o zápisu
Otevři soubor *191.pdf   Informace o zápisu
Otevři soubor *193.pdf   Předškoláček
Otevři soubor *195.pdf   Výsledky zápisu