Školní jídelna

Doba výdeje obědů:

  • 11.00 – 11.30 cizí strávníci, důchodci, výdej do jídlonosičů
  • 11.30 – 12.00 žáci 1. stupně
  • 12.00 – 12.20 žáci SŠP, cizí strávníci
  • 12.20 – 13.20 žáci 2. stupně

  • výdej obědů v době prázdnin 11.00 - 12.00 hodin
Cena oběda (podle vyhlášky 107/2005 dle věkových kategorií, věk dosažený k 31.8. aktuálního školního roku):
  • žáci 6 - 10 let: 26,00 Kč
  • žáci 11 - 14 let: 28,00 Kč
  • žáci 15 a více let: 30,00 Kč
  • důchodci: 60,00 Kč
  • cizí strávníci: 60,00 Kč

Žáci mají nárok na dotovanou cenu pouze v době pobytu ve škole. V době nemoci pak jen 1. den - další dny nemoci lze koupit oběd za plnou cenu (tedy dotovaná cena + 30,-Kč režie).

Bezhotovostní placení obědů:
Číslo účtu: 35-1085073309/0800
Variabilní symbol: uveďte rodné číslo strávníka

Přihlašování a odhlašování obědů:
Strávníci si mohou přihlašovat a odhlašovat obědy 3 dny předem u objednávkového boxu nebo přes Internet (číslo zařízení 4527), žáci 1.– 4.ročníku navíc u vedoucí školní jídelny
V nejnutnějších případech den předem u vedoucí školní jídelny - do 12.30 hod!

Rodiče jsou povinni nahlásit ukončení školní docházky svého dítěte. Pouze tehdy bude účet žáka zablokován. Při ukončení docházky je nutno vyzvednout zbývající peníze osobně u vedoucí ŠJ.

V rámci praktického výcviku ve školní jídelně pracují žáci SŠP Smiřice.

Vedoucí školní jídelny je paní Lenka Fofová, tel. 495 422 722, mobil: 734 449 427, mail: jidelna@zssmirice.cz; fofova@zssmirice.cz;


Soubory vložené ke článku (1)
Otevři soubor *187.pdf   Vnitřní řád školní jídelny