Školní družina

Hlavním cílem ŠD je zabezpečit zájmovou, rekreační a vzdělávací činnost dětí v době mimo vyučování.

Školní družina

  • Přispívá ke správnému využití volného času dětí
  • Umožňuje dětem činnost v kolektivu, upevňuje kamarádské vztahy, soutěživost, vzájemnou ohleduplnost a pomoc dětí
  • Děti mohou trávit volný čas v přírodě, provozují hry a cvičení na dětském hřišti v atriu školy či na novém sportovním hřišti naproti škole
  • Provoz ve ŠD probíhá během vedlejších prázdnin, pokud má o činnost ve ŠD zájem alespoň 10 dětí

Provoz družiny:

  • ráno: 6.30 - 7.30 hodin
  • odpoledne: 11.30 - 16.30 hodin

Příspěvek, který je vybírán na období září až prosinec a leden až červen, činí:

  • 150 Kč měsíčně za celodenní provoz
  • 75 Kč měsíčně za docházku přes poledne (11.30 - 12.30 hodin) 

Přihlášky lze vyzvednout ve všech odděleních školní družiny.

Ve družině je možné si vyžádat k nahlédnutí vzdělávací program ŠD.


Soubory vložené ke článku (1)
Otevři soubor *156.pdf   Vnitřní řád školní družiny