Zájmová činnost

Zájmová činnost je organizována ve spolupráci mezi školou a DDM Smiřice. Kroužky probíhají podle zaměření jak v prostorách DDM, tak v prostorách školy.
Nabízíme kvalitní a finančně dostupnou nabídku prožití volného času dětí pod odborným dohledem.
Členstvím v zájmových kroužcích navíc získáte velké slevy na všechny akce DDM.