Zákony ve školství a vnitřní směrnice
Více informací naleznete na stránkách MŠMT.

Soubory vložené ke článku (15)
Otevři soubor *154.pdf   Školní řád
Otevři soubor *147.pdf   Sankční řád
Otevři soubor *7.doc   Školský zákon
Otevři soubor *8.doc   Zákon o pedagogických pracovnících
Otevři soubor *9.doc   Rámcový vzdělávací program (1.část) - 2005
Otevři soubor *10.doc   Rámcový vzdělávací program (2.část) - 2005
Otevři soubor *17.pdf   Školní vzdělávací program ZŠ Smiřice - 2007
Otevři soubor *47.pdf   Školní vzdělávací program ZŠ Smiřice - 2009
Otevři soubor *119.pdf   Školní vzdělávací program ZŠ Smiřice - 2013
Otevři soubor *178.pdf   Školní vzdělávací program ZŠ Smiřice - 2016
Otevři soubor *150.pdf   Standardy - Český jazyk
Otevři soubor *151.pdf   Standardy - Matematika
Otevři soubor *152.pdf   Standardy - Anglický jazyk
Otevři soubor *153.pdf   Standardy - Německý jazyk
Otevři soubor *166.pdf   Standardy - příloha od 1.9.2016